Strona główna

MKNOL - Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku jest organizowana przez Instytut Farmaceutyczny co 2 lata. Konferencja jest integracyjnym forum prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i wielopłaszczyznowych dyskusji pomiędzy specjalistami związanymi z szeroko pojętą nauką o leku. Część wykładowa obejmuje tematykę z zakresu chemii medycznej, syntezy i technologii organicznej, analityki farmaceutycznej i klinicznej oraz technologii farmaceutycznej.

Nasze zaproszenie kierujemy do chemików różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przemysłu.

Komunikat nr 1: „Informacje ogólne dotyczące streszczeń i publikacji pokonferencyjnych 

Komunikat nr 2: „Informacje dotyczące procedury zgłaszania streszczeń

Komunikat nr 3: „Informacje dotyczące sposobu postępowania podczas rejestracji abstraktu w Peer Journal

Komunikat nr 4: „Informacja dotycząca posterów