Streszczenia i Prezentacje

Zachęcamy do przesyłania abstraktów, ze wskazaniem preferowanej formy prezentacji na MKNOL (komunikat, poster) oraz planów publikacyjnych.

Abstrakty tylko anglojęzyczne w formie elektronicznej (UWAGA! plik do pobrania: formularz) prosimy przesyłać poprzez zakładkę Streszczenia, po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu na swoje konto. Każdy Uczestnik jako autor prezentujący może zgłosić maksymalnie dwa streszczenia (dwa plakaty, komunikat ustny i plakat).

Komunikat nr 2: „Informacje dotyczące procedury zgłaszania streszczeń

Szanowni uczestnicy X MKNOL 2016,

Uprzejmie przypominamy, że nastąpiła zmiana w procedurze zgłaszania abstraktów planowanych wystąpień. Pierwszym, obowiązkowym etapem jest rejestracja i kwalifikacja abstraktów przez Sekretariat MKNOL. Na tym etapie sprawdzamy zgodność z zadanym formatem, treść merytoryczną i poprawność językową, po czym wysyłamy do autora korespondującego wiadomość o zakwalifikowaniu abstraktu (lub prośbę o wprowadzenie poprawek). W następnej kolejności zaakceptowany abstrakt powinien być zgłoszony do kolekcji X MKNOL prowadzonej przez Peer Journal, zgodnie z procedurą czasopisma (https://peerj.com/about/preprints/scope-and-instructions/). Zgłoszenie wymaga założenia konta (https://peerj.com/manuscripts/start/) przez autora korespondującego, który jest jedyną osobą upoważnioną do dalszej korespondencji (np. w sprawie ogłoszenia pełnego tekstu publikacji). Mamy nadzieję, że upowszechnienie materiałów konferencyjnych w globalnym obiegu informacji naukowej na zasadach Open Access będzie stanowić dodatkową zachętę do uczestnictwa w naszej konferencji.

Przyjmowanie abstraktów do rejestracji i kwalifikacji, poprzez system obsługi konferencji, rozpoczynamy w dniu 02-11-2015. Zachęcamy do nadsyłania materiałów do końca lutego 2016.


Komunikat nr 3: „Informacje dotyczące sposobu postępowania podczas rejestracji abstraktu w Peer Journal

Szanowni uczestnicy X MKNOL 2016,

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia procedury zgłaszania streszczeń do kolekcji X MKNOL prowadzonej przez Peer Journal stworzona została swojego rodzaju instrukcja postępowania, którą można pobrać w formie załączonego pliku PDF. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

WAŻNE: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie pola „Author Comment”, znajdującego się w zakładce Title/Abstract. Należy tam zamieścić komentarz o następującej treści: “This is an Abstract submitted to the X MKNOL Conference

Komunikat nr 4: „Informacja dotycząca posterów

Uprzejmie przypominamy, że językiem Konferencji jest język polski i w nim należy przygotować prezentacje ustne i posterowe.

UWAGA: Wymiary tablic na postery: 99 cm (szer.) x 240 cm (wys.)
               Maksymalny wymiar posteru: A0 (orientacja pionowa)  

W razie problemów prosimy o kontakt z Sekretarzem Komitetu Naukowego, na adres: k.filip@ifarm.eu.